PR211588: Inizjattiva komunitarja favur id-dimensja fl-Imtarfa

Il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia ħabbar li l-Kunsill Lokali tal-Imtarfa flimkien mad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità se jkunu qed jikkollaboraw biex tinbeda inizjattiva oħra favur il-persuni li jgħixu bid-dimensja f’pajjiżna.

Permezz ta’ din l-inizjattiva, il-Kunsill Lokali se jkun qed jaħdem biex il-lokalità ssir ‘dementia-friendly community’, u għaldaqstant tim ta’ professjonisti mid-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità ngħaqdu mal-Kunsill Lokali biex jinbeda dan il-proġett.

Matul l-iffirmar ta’ dan il-ftehim, il-Ministru Michael Farrugia qal li l-għan tiegħu huwa li tiġi indirizzata l-istigma u jiżdied l-għarfien dwar il-kundizzjoni tad-dimensja.

“F’komunità li tiffavorixxi d-dimensja, in-nies se jsiru aktar konxji u jifhmu aktar din il-kundizzjoni, u għalhekk il-persuni bid-dimensja jkunu jistgħu jkomplu jgħixu b’mod attiv fil-komunità tagħhom,” qal il-Ministru Michael Farrugia.

Huwa qal li bħalissa f’Malta hawn madwar 7,000 persuna bil-kundizzjoni tad-dimensja. Minħabba l-istigma fis-soċjetà tagħna, in-nies bid-dimensja jistgħu jħossuhom skomdi jitolbu l-għajnuna, jew jibdew jevitaw li jagħmlu parti mill-pubbliku, u dan jirriżulta f’esklużjoni u iżolament.

Grazzi għal dan il-ftehim, l-ewwel pass se jkun li jitwaqqaf grupp ta’ tmexxija ta’ persuni li għandhom interess fil-proġett, biex jiltaqgħu regolarment, jagħtu prijorità u jaħdmu fuq diversi inizjattivi. Se jiġu stabbiliti numru ta’ taħdidiet minn professjonisti li jaħdmu fil-qasam biex jedukaw lill-komunità tal-Imtarfa dwar il-kundizzjoni, kif taffettwa l-persuna u kif il-komunità tista’ tkun kapaċi tgħin lil dawn il-persuni jkomplu jgħixu tajjeb fil-komunità tagħhom.

Dawn it-taħdidiet se jkunu miftuħa għall-pubbliku u se jsiru fis-sala tal-Kunsill Lokali. Min jixtieq jattendi jista’ jibbukkja mal-Kunsill Lokali tal-Imtarfa. Fil-futur, se jkunu mwaqqfa wkoll sessjonijiet online biex jilħqu persuni li ma jistgħux jattendu fiżikament.

Il-Ministru ħabbar ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin se jinfetaħ ċentru ġdid ta’ attività tad-dimensja fl-Imtarfa, li se jkun l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f’pajjiżna. Dan se jipprovdi servizz ta’ kura ta’ kuljum u bil-lejl. Dan iċ-ċentru, flimkien ma’ ieħor li se jiftaħ iktar tard din is-sena f’Ħal Safi, jipprovdi atmosfera sigura u milqugħa fejn persuni bid-dimensja jieħdu sehem f’attivitajiet terapewtiċi.