Konsultazzjoni Online

Konsultazzjoni Publika Online

Fl-ispirtu ta’ governanza miftuħa u trasparenti, il-Ministeru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva, iħeġġeġ lill-pubbliku ġenerali, is-soċjetà ċivili, l-organizzazzjonijiet, it-trejdjunjins, l-organizzazzjonijiet tan-negozju, il-partiti politiċi, l-istituzzjonijiet governattivi u l-oħrajn kollha li jixtiequ jikkontribwixxu biex jipparteċipaw fil-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika online.