BORDIJIET

Life Science Park,
Sir Temi Żammit,
San Gwann 3000

Tel:  23439000

SKONT l-Artikolu 14 (1) u (3) tal-Att dwar il-Mediċini (Kap.458), il-Ministru għall-Anzjnita’ Attiva ħatar il-Bord ta’ Reviżjoni dwar il-Mediċini kif ġej:

Chairperson:
Dr Frank Psaila

Chairperson Sostitut:
Sur David Farrugia Wismayer

Membri:
Dr Josephine Psaila
Dr Jan Chircop

Membri Sostituti:
Sa Suzanne Attard
Sa Joyce Debono

469, Bugeia Institute
Triq il-Kbira San Ġużepp
Santa Venera, Malta

Tel: 25494000

NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi bis-saħħa tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 9 tal-Att dwar l-Awtorita’ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali (Kap.582), u għall-finijiet ta’ dak l-Att, il-Ministru għall-Anzjanita’ Attiva, approva l-ħatra tal-Bord tad-Diretturi tal-Awtorita’ ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali, kif ġej:

Chairperson:
Dr Charles Gauci

Viċi Chairperson:
Fr Joseph Calleja

Membri:
Is-Sur Robert Mallia
Dr Svetlana Sammut
Is-Sur Matthew Vella
Sa Philomena Meli
Is-Sur Paul Vella

 Segretarja:
Is-Sur Jorgen Souness

Dawn il-ħatriet huma validi għal perjodu ta’ tliet snin b’effett mil-1 ta Ġunju 2022

Anzjanita’ Attiva u Kura fil-Kommunita’
Binja tal-FXB, L-Ewwel Sular,
Triq L-Imdina
Ħal Qormi QRM 9014

Email: aacc-services.gov.mt
Tel: 22589393


Chairperson:
Dr Kevin Mompalao


Viċi
Chairperson:
Dr Anthony Dimech


Memb
ri:
Sur Aldrin Cassar
Sa Angela Aguis
Sur Frank Masini
Sur David Schembri Wismayer
Sur Saviour Galea
Sa Karen Schembri
Sa Catherine Vella


Se
gretarju:
Sa Lara Azzopardi

The Oaks Business Centre,
Triq Farsons k/m Triq Gaetano
Hamrun/Santa Venera

Email: info.fscs@gov.mt

NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi il-Ministru għall-Anzjanita’ Attiva, approva il-Bord tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ L-Anzjani. Dawn il-ħatriet huma validi għal-sena mil- 1 ta’ Ġunju 2022.

Chairperson:
Sa Joyce Debono

Membri:
Sur Joseph Attard
Sa Svetlana Fenech
Sa Karen Schembri
Sur David Degiorgio

Segretarju:
Sur Saviour Galea